Pari - Brucel - Amst - Frankfurk - Luxembour - Pari

  • Photo

  • Vehicle

  • Cabins

  • Map

  • Video

Mã tour:
Khởi hành sớm nhất:
01-01-1970
Nơi khởi Hành:
Paris – Bruxelles (testT.1)
Thời gian:
4 Ngày
Giờ khởi hành:
Giờ kết thúc:
Khách sạn:
Phương tiện đi lại:
Hướng dẫn viên:
4 ngày chỉ từ
Tùy chọn tour

RELATED ROUTES